בקישורים שלהלן תוכלו למצוא את רשימות היצירות שהיו מועמדות לפרס גפן ואשר זכו בו, מאז 1999.

1999
רשימת המועמדים והזוכים לשנת 1999.

2000
רשימת המועמדים והזוכים לשנת 2000.

2001
רשימת המועמדים והזוכים לשנת 2001.

2002
בשנה זו פוצלה התחרות לראשונה לשני שלבים.
הזכאים למועמדות בשנת 2002 (כולל ציון שמות הזוכים).
מועמדי שלב ב בשנת 2002 (כולל ציון שמות הזוכים).

2003
בשנת 2003 הוכנסה קטגוריה חדשה – סיפורי מקור ישראליים. נערך שלב מקדים שבו נבחרו מתוך סיפורים שפורסמו בשנים הקודמות הסיפורים שהתמודדו בשלב א של התחרות.
2003 – שלב מקדים.
הזכאים למועמדות בשנת 2003.
מועמדי שלב ב בשנת 2003.
הזוכים לשנת 2003.

2004
הזכאים למועמדות בשנת 2004.
מועמדי שלב ב בשנת 2004.
הזוכים לשנת 2004.

2005
הזכאים למועמדות בשנת 2005.
מועמדי שלב ב בשנת 2005.
הזוכים לשנת 2005.

2006
הזכאים למועמדות בשנת 2006.
מועמדי שלב ב בשנת 2006.
הזוכים לשנת 2006.

2007
הזכאים למועמדות בשנת 2007.
מועמדי שלב ב בשנת 2007.
הזוכים לשנת 2007.

2008
הזכאים למועמדות בשנת 2008 (הקישור הוא לטופס ההצבעה באתר פרס גפן).
מועמדי שלב ב בשנת 2008.
הזוכים לשנת 2008.

2009
הזכאים למועמדות בשנת 2009 (הקישור הוא לטופס ההצבעה באתר פרס גפן).
מועמדי שלב ב בשנת 2009.
הזוכים לשנת 2009.

2010
הזכאים למועמדות בשנת 2010 (הקישור הוא לטופס ההצבעה באתר פרס גפן).
מועמדי שלב ב בשנת 2010.
הזוכים לשנת 2010.

2011
הזכאים למועמדות בשנת 2011 (הקישור הוא לטופס ההצבעה באתר פרס גפן).
מועמדי שלב ב בשנת 2011.
הזוכים לשנת 2011.

2012
הזכאים למועמדות בשנת 2012 (הקישור הוא לטופס ההצבעה באתר פרס גפן).
המועמדים בשנת 2012.
הזוכים לשנת 2012.

2013
הזכאים למועמדות בשנת 2013.
המועמדים בשנת 2013.
הזוכים לשנת 2013.

2014
הזכאים למועמדות בשנת 2014.
המועמדים בשנת 2014.
הזוכים בשנת 2014.

2015
הזכאים למועמדות בשנת 2015.
המועמדים בשנת 2015.
הזוכים בשנת 2015.

2016
הזכאים למועמדות בשנת 2016.
המועמדים בשנת 2016.