פרוטוקול מאי, נכתב ב-18.5.2015 בתל אביב

נוכחים: אלעד אייזן, הדס משגב, נעמה פרידמן, עינת סיטרון, ליאת שחר קשתן ודמיאן הופמן

הדס נבנצל, מנהלת כנס עולמות 2015, התארחה בישיבת הוועד והגישה את סיכומה לכנס עולמות. הכנס היה מוצלח מאוד ועמד בתחזיות הרווח שלו. הוועד הודה בשנית לצוות הכנס, לסגל ולהנהלה ויבצע הסקת מסקנות לקראת כנס עולמות הבא, בשיתוף עם חברינו מקהילת טולקין.

בעקבות דיון עם מנהלי הכנסים תשונה ההחלטה להכפפת דוכן האגודה לתחום המכירות להמלצה בפני מנהלי הכנסים. אם הדוכן לא יוכפף לתחום המכירות, הוא יישאר בסמכותו הבלעדית של אחראי הדוכן.

פרס גפן–ספירת הקולות של שלב א' הסתיימה. רשימת המועמדים של שלב ב' תתפרסם ב-1.6, וההצבעה האינטרנטית לחברי האגודה תיפתח בכנס "בדיוֹן". התקיימה פגישה בנושא קידום הפרס, ובה השתתפו ליאת שחר קשתן, הדס נבנצל וטל גולדמן, בפגישה הוחלט על מתווה פניה להוצאות ספרים וקידום שיתופי פעולה עמן. נפתחה קבוצת פייסבוק לתומכי פרס גפן.

פרס עינת–נמשך גיוס השופטים וסדנאות כתיבה לפרס. כמו כן, נמשך איסוף הזוכים משנים עברו ליצירת אסופה אלקטרונית.

היה יהיה: איסוף הסיפורים ועריכתם נמשכים במרץ.

תרגום סיפורים זוכי פרס גפן– התקבלו מספר הצעות לעריכת תרגום. בקרוב יוחזרו תשובות למגישי ההצעות ותתחיל עריכת התרגום.

עינת הציגה את תקציב האירוע "באפיפסט", אושר פה אחד.

בדיון: התכנייה תודפס בימים הקרובים ותחולק בשבוע הספר לקידום הכנס.

חגיגות 20 לאגודה– ליאת שחר קשתן מונתה לרכזת חגיגות ה-20 לאגודה. בישיבה הבאה ייקבע סופית אילו פרויקטים יצאו לפועל.

לאחר בדיקה עם ועדת ביקורת ורואה החשבון, ועד האגודה מאשר:

  1. להצטרף להסדר ביצוע עסקאות עפ"י הוראה באמצעות טלפון ו/או אינטרנט ו/או פקסימיליה של סניף המאספים (510) בבנק הפועלים בע"מ.
  2. לייפות את כוחם של ליאת שחר קשתן, דמיאן הופמן והדס משגב (כל אחד בנפרד) למסור הוראות כנ"ל.

זאת תחת ההגבלה כי אישור זה מוגבל למתן הוראות מסוימות כגון הזמנת פנקסי צ'קים, דפי חשבון ואישור יתרות, ובשום אופן לא יבוצעו באופנים אלה העברות כספים.