שלב א' - פרס גפן - האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה