דגם לגו של מרכז הכנסים בדבלין, שבו ייערך וורלדון 2019