האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר) מכריזה בזאת על אספה כללית בתאריך 27.09.2018, במהלכה ייערכו בחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת. האספה תתקיים ב"עירוני א"' ברחוב הארבעה בתל אביב, בשעה 20:00.

להצבעה בייפוי כוח: יפוי-כוח-בחירות-2018

על סדר היום של האספה:

 1. סיכום פעולות הוועד היוצא.
 2. בחירות לוועד האגודה ולוועדת הביקורת.
 3. אישור הדו"ח הכספי והמילולי של העמותה. [*תלוי ברו"ח של האגודה שיספיק להכין את הדו"ח הכספי]
 4. עריכה: שינוי תקנון פרס גפן
 5. עריכה: מתן הנחה לפעילים באגודה ובכנסי האגודה.
 6. עריכה: אישור ביטוח לחברי הוועד

הוועד וועדת ביקורת חיוניים להתנהלותה של האגודה, ונדרשים בחוק העמותות.

לוועדת הביקורת דרושים שני חברים. תפקיד וועדת הביקורת לוודא כי פעילות הוועד תקינה, וכי אין בה משום עברה על החוק או פגיעה בזכויות חברי האגודה.

ועד האגודה כולל עד שבעה חברים, אחד מהם בתפקיד היו"ר. החברות בוועד מאפשרת מבט אל מאחורי הקלעים של התנהלות האגודה והשפעה ישירה על החזון ועל כל תחומי העיסוק שלה. הוועד נפגש אחת לחודש להתעדכן ולדון בכל הפעילויות שעומדות על הפרק, ונמצא בקשר מתמיד עם פעילי האגודה על מנת לאפשר לפעילויות אלה לצאת לפועל.

ניתן לקרוא על תפקידי הועד כאן ועל תפקידי ועדת ביקורת כאן.

את המועמדות לוועד או לוועדת ביקורת יש לפרסם בתגובה ראשית להודעה זו עד לתאריך 16.09.2018 בשעה 23:59. חברים שיגישו מועמדות לאחר מועד זה לא יוכלו להשתתף בבחירות ללא אישור מיוחד של האסיפה הכללית. על המועמדים להיות חברי אגודה שחברותם בתוקף.

בהודעת המועמדות יש לכלול את הפרטים הבאים:

 1. שם מלא (להבדיל משמות חיבה וכינויי רשת)
 2. גיל (החברות בוועד ובוועדת הביקורת מוגבלת לגילאי 18 ומעלה)
 3. מצע בחירות
 4. מועמדים לוועד שמתכוונים לפרסם יצירה בז'אנר שעשויה להיות מועמדת לפרס גפן מתבקשים להצהיר על כך מראש בהצגת המועמדות.
 5. מומלץ גם לציין פעילויות שעשיתם בעבר למען האגודה ו/או הקהילה (אם היו כאלה), איזה תפקיד(ים) תהיו מעוניינים לקחת על עצמכם, ומדוע אתם חושבים שאתם מתאימים לכך.

חובה לציין אם אתם מתמודדים על תפקיד היו"ר.

 

עריכה: שינוי תקנון פרס גפן

השינוי הוא בסעיפים 2.א ו-2.ג
2. ועדת הפרס
א. בוועדת פרס גפן יכהנו שלושה חברי אגודה: יו"ר ושני חברים.
ג. ליו"ר הוועדה תהא נתונה הסמכות לקבוע, באישור ועד האגודה, את שני חברי הועדה האחרים, ובלבד שיעשה זאת עד ליום 1 בינואר שלאחר בחירתו.
השינוי המוצע: 
2. ועדת הפרס
א. בוועדת פרס גפן יכהנו שלושה עד חמישה חברי אגודה: יו"ר ושני או ארבעה חברים.
ג. ליו"ר הוועדה תהא נתונה הסמכות לקבוע, באישור ועד האגודה, את מספר חברי הוועדה ואת זהותם, ובלבד שיעשה זאת עד ליום 1 בינואר שלאחר בחירתו.

 

עריכה: מתן הנחה לפעילי האגודה ופעילם בכנסי האגודה

 המטרה היא לעודד חברות של פעלים של האגודה, שאינם חברי אגודה. לצורך מוצע לתת להם הנחה של 50% בדמי החבר שהם היו צריכים לשלם (לדוגמה סטודנט ישלם 40 ש"ח במקום 80 ש"ח).
תתקים הצבעה נפרדת לכל אחד מהאוכלוסיות הבאות:
1. חברי מוסדות האגודה: חברי ועד וחברי ועדת ביקורת.
2. פעילי האגודה – כפי שיוגדר על ידי ועד האגודה. לדוגמה (שאיננה מחייבת): עורכי היה יהיה, א. מחשוב, מזכירות האגודה
3. סגל כנסים – בזמן הכנס.
4. מתנדבי כנסים – בזמן הכנס.
5. מרצים ומעבירי תוכן כנסים – בזמן הכנס.
*לצורך הבהרה – בכל מקום שכתוב הכנס הכוונה לרבות פסטיבל אייקון.
עריכה: אישור ביטוח לחברי הוועד
חברי ועד האגודה נוטלים על עצמם אחריות מרובה, וכן סיכון אישי מתוקף תפקידם. בעקבות התייעצות עם מספר עורכי דין, הומלץ באופן חד משמעי שלחברי הוועד יהיה ביטוח ("ביטוח דירקטורים"). החלטה על ביטוח לחברי הוועד נתון להחלטת האספה הכללית, ולכן הוועד מבקש מחברי האספה לאשר ביטוח לחברי הוועד על פעילותם בתפקיד.