קהל מחוץ למרכז הכנסים (התמונה צולמה ע"י שרה צ'ן Sara Chen)